Common Language Runtime(CLR) nedir?

Türkçesi ortak dil çalışma platformu olan CLR; .NET programlarını çalışmasını kontrol eder. Eskiden yazılan programlar direk derlenerek makine koduna dönüştürülürdü. Bu şekilde derlenen kod işletim sistemi bağımlı olarak çalışır. Bu sorunu aşmak için microsoft ortak bir ara dil geliştirdi(MSIL). Bu ara dil ile işletim sistemi bağımlılığı ortadan kalktı. Ortaya çıkan ara dil ise JIT derleyicileri tarafından makine koduna dönüştürülerek çalıştırılır.