Kategori: api

  • .NET Core ve Redis Kullanarak Distributed Cache Mekanizması Kurma

    Redis Nedir? Redis özünde key-value tipinde NoSQL bir veritabanıdır.  En önemli artısı ise verileri bellekte tutmasıdır. Çoğunuzun aklına bizim çok datamız var bu kadar belleği nereden bulacağız gibi sorular gelebilir. String-string tipinde datalar tutuyorsak 1M adet data 100 mb gibi bir yer kaplıyor. Öncelikle Redis’i yükleyelim; Komut satırını yönetici olarak çalıştırıp aşağıdaki kodu çalıştıralım. @”%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe”…

  • RESTful API Tasarlama – Best Practices

    Facebook, Google, Amazon, Github gibi pek çok teknoloji devi geliştiricilere ürünlerini ve verilerini API’ler aracılığıyla kullanma şansı veriyor.  Biz de kendi projelerimizi geliştirirken bu API’leri kullanıyoruz. Ya da kendi projelerimizde API endpointlerimiz oluyor. Kısa bir giriş yaptıktan sonra esas meselemize gelelim. Nedir bu RESTful APİ? 1)REST(Representional State Transfer) Basitçe client-server arasındaki haberleşmeyi sağlayan mimaridir. REST…