C# Değişken Tanımlama

Değişkenler program içerisinde tanımlanarak verilerin tutulduğu alanlardır. C#’ta veri tipleri değer ve referans olmak üzere iki şekildedir. Değer tipleri birincil belleğin(RAM) stack kısmında referans tipleri ise heap kısmında tutulurlar. Değer tiplerine direk olarak erişim yapılabilir ama referans tiplerine adres referansı üzerinden erişilir. C#’ta kullanılan object ve string tipleri referans tiplerdir.

Değişken tanımlaması yaparken uyulacak kurallar

 • Kelimelere arasında boşluk bulunamaz.
 • C# büyük küçük harf duyarlı bir dildir.(key sensitive) Bu yüzden büyük küçük harflere dikkat etmeliyiz.
 • Değişken isimleri !’^+%&/ gibi özel karakterler içeremezler.
 • Değişken isimleri C#’da kullanılan özel kelimelerden oluşamazlar.

 

 

Örnek kodu buradan indirebilirisiniz.

C# ile ilk konsol uygulamamız

Bir programalama diline ilk başladığımızda adet odur ki yazdığımız ilk programımız her zaman “Hello World” olur. Bizde bu geleneğe uyarak C# ile ilk konsol uygulamamızı yazalım.

Visual Studio’da C# Konsol Uygulaması Oluşturma

 • File>New Project>Visual C#>Windows>Console Application yolunu takip ediyoruz
 • Name kısmına projemizin adını yazıyoruz.
 • Location kısmına ise projemizin yolunu gösteriyoruz.

İlk uygulamamızı yazalım;

Console sınıfı System sınfından türediği için aşağıdaki gibi yazıyoruz.

Console sınıfına her seferinde System üzerinden erişmek yerine aşağıdaki gibi de kullanabiliriz.

İlk projemizi buradan indirebiliriniz.

Just In Time(JIT) nedir?

Tam zamanında demektir. Önceki yazımda bahsettiğim CLR; JIT derleyicilerini kullanarak MSIL ara dilini makine koduna dönüştürür.

3 farklı JIT derleyicisi vardır.

Normal JIT

 • Derlenen programı birincil belleğe alarak çalıştırırlar.
 • Varsayılan olarak gelen derleyicidir.

Eco JIT

 • Az miktarda hafıza ve önbelleğe sahip cihazlarda kullanılır.
 • Normal JIT’te olduğu gibi programın tamamı değil bir kısmı birincil bellekte tutulur.
 • Programımız ihtiyaç duydukça derleme yapılır ve birincil belleğe alınır

Pre JIT

 • Büyük programlarda ön derleme işlemi yapar.
 • Bu sayede programın çalışması hızlanmış olur.