Kategoriler
Nesne Yönelimli Programlama

C# Değişken Tanımlama

Değişkenler program içerisinde tanımlanarak verilerin tutulduğu alanlardır. C#’ta veri tipleri değer ve referans olmak üzere iki şekildedir. Değer tipleri birincil belleğin(RAM) stack kısmında referans tipleri ise heap kısmında tutulurlar. Değer tiplerine direk olarak erişim yapılabilir ama referans tiplerine adres referansı üzerinden erişilir. C#’ta kullanılan object ve string tipleri referans tiplerdir. Değişken tanımlaması yaparken uyulacak kurallar […]

Kategoriler
Nesne Yönelimli Programlama

C# ile ilk konsol uygulamamız

Bir programalama diline ilk başladığımızda adet odur ki yazdığımız ilk programımız her zaman “Hello World” olur. Bizde bu geleneğe uyarak C# ile ilk konsol uygulamamızı yazalım. Visual Studio’da C# Konsol Uygulaması Oluşturma File>New Project>Visual C#>Windows>Console Application yolunu takip ediyoruz Name kısmına projemizin adını yazıyoruz. Location kısmına ise projemizin yolunu gösteriyoruz. İlk uygulamamızı yazalım; Console sınıfı […]

Kategoriler
Nesne Yönelimli Programlama

Just In Time(JIT) nedir?

Tam zamanında demektir. Önceki yazımda bahsettiğim CLR; JIT derleyicilerini kullanarak MSIL ara dilini makine koduna dönüştürür. 3 farklı JIT derleyicisi vardır. Normal JIT Derlenen programı birincil belleğe alarak çalıştırırlar. Varsayılan olarak gelen derleyicidir. Eco JIT Az miktarda hafıza ve önbelleğe sahip cihazlarda kullanılır. Normal JIT’te olduğu gibi programın tamamı değil bir kısmı birincil bellekte tutulur. […]