Kategori: Programlama

  • .NET Core Uygulamasını Dockerize Etme

    Docker, açık kaynak kodlu bir sanallaştırma yazılımıdır. Sanallaştırmadan kasıt ise, işletim sisteminin dosya sistemini, ortam değişkenlerini her bir konteynera özel olarak sağlamasıdır. Aynı işletim sisteminde çalışan konteynerlar kendileri istemedikleri sürece birbirlerine erişemezler. Peki  VMWare, Hyper-V gibi sanallaştırma platformlarının yanında neden Docker’a ihtiyaç duyarız? Docker direk olarak işletim sistemi üzerinde çalışır. Yukarıda yazdığım diğer sanallaştırma platformları…

  • Singleton Desing Pattern

    Singleton patterni ile bir nesnenin çalışma zamanında tek olmasını garanti edebiliriz. Böyle söyleyince kafamızda bir şeyler canlanmadıysa daha somut örnekler veriyim. Örneğin; veritabanı kullandığımız uygulamalarımızda connectionString bilgisini okumak için kullanabiliriz. Projemizdeki konfigürasyon bilgilerini okumak için de kullanabiliriz.   İmplementasyonu çok basit. Aşağıdaki UML şemamızı inceleyerek işe başlayalım. Singleton isimli bir class oluşturduk. Bu class’ın constructorını…

  • Azure Face Api Kullanımı

    Bu yazımda Azure Face Api kullanarak gönderdiğimiz fotoğraftaki kişininin; Yaşını Cinsiyetini Gözlüğü olup olmadığını varsa ne tip gözlük kullandığını Gülümseyip gülümsemediğini öğreneceğiz Öncelikle Azure Portal>New>Cognitive Services Api yolunu izleyerek yeni bir face api oluşturuyoruz. Daha sonra ise api keylerimizi alıyoruz. İleride lazım olacak.  Şimdi yeni bir form app oluşturuyoruz ve projemize aşağıdaki dll’i nuget aracılığıyla…