Kategori: C

  • C Programlama Dili Takvim Programı

    Programın ana mantığı yorum satırlarında açıklanmıştır. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> void Yaz(int yil,int ay) { ayinIsminiYaz(yil,ay); ayinGunleriniYaz(yil,ay); } void ayinIsminiYaz(int yil,int ay) { printf(“——————————————————-“); printf( “\n\tpaz\tpte\tsal\tcar\tper\tcum\tcte\n”); } /* Ayın ismini ekrana yazdırmak için kullanacağımız fonksiyonumuz */ char ayinIsmi[7]; void ayinIsminiAl(int ay) { switch(ay) { case 1: strcpy(ayinIsmi, “Ocak”); break; case 2: strcpy(ayinIsmi,”Şubat”); break;…

  • Radix Sort Algoritması

    Radiks sort algoritması, 1887 yılında Herman Hollerith’in geliştirdiği “tabulating machine” için kullandığı yönteme dayanır. Yalnızca sayma sayılarını sıralamak için kullanılan bir algoritma değildir. Algoritma O(n) zaman karmaşıklığına sahiptir. Alan maliyeti yüksektir. Çok fazla miktarda sayı sıralanacaksa yönetimi zordur. İki farklı şekilde kullanılabilir. En anlamlı basamağa göre(most significant digit) sıralama ve en anlamsız basamağa göre(least significant digit) sıralama.…

  • C Programlama Dili – Diziler

    Program yazarken birden çok değişkene ihtiyaç duyarız. Örneğin yazacağımız programda 20 tane değişken kullanmamız gerekiyor. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgilerle x1,x2,……,x20 gibi 20 tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Bu yol elbette uygulanabilir ama çok zaman kaybettirir ve bir süre sonra işler çok karışır. İşte bu noktada devreye diziler girer. Dizideki; tüm elemanları bellekte art arda saklanır. elemanlar…