Kategori: C#

  • Singleton Desing Pattern

    Singleton patterni ile bir nesnenin çalışma zamanında tek olmasını garanti edebiliriz. Böyle söyleyince kafamızda bir şeyler canlanmadıysa daha somut örnekler veriyim. Örneğin; veritabanı kullandığımız uygulamalarımızda connectionString bilgisini okumak için kullanabiliriz. Projemizdeki konfigürasyon bilgilerini okumak için de kullanabiliriz.   İmplementasyonu çok basit. Aşağıdaki UML şemamızı inceleyerek işe başlayalım. Singleton isimli bir class oluşturduk. Bu class’ın constructorını…

  • Azure Face Api Kullanımı

    Bu yazımda Azure Face Api kullanarak gönderdiğimiz fotoğraftaki kişininin; Yaşını Cinsiyetini Gözlüğü olup olmadığını varsa ne tip gözlük kullandığını Gülümseyip gülümsemediğini öğreneceğiz Öncelikle Azure Portal>New>Cognitive Services Api yolunu izleyerek yeni bir face api oluşturuyoruz. Daha sonra ise api keylerimizi alıyoruz. İleride lazım olacak.  Şimdi yeni bir form app oluşturuyoruz ve projemize aşağıdaki dll’i nuget aracılığıyla…

  • Windows Form User Authentication

    Merhaba arkadaşlar bu yazımda size windows form kullanarak user authentication nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Yazacağımız modülün içerisinde Kullanıcı kaydı Kullanıcı girişi Şifre değiştirme Şifreleri hashli şekilde tutma Kullanıcı silme gibi ana özellikler olacak. Öncelikle veritabanımızın tasarımını yapalım. CREATE TABLE [dbo].[users]( [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Name] [nchar](10) NOT NULL, [Surname] [nchar](10) NOT NULL, [Email] [nchar](20)…